Activity Albums

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย