Activity News

งานเปิดอาคารเรียน ICEC และงานฉลองครบรอบ 75 ปี

คุณอนันต์ บุญมหาธนากร กรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อม ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน และคณะครูฝ่ายภาษาจีน ร่วมงานเปิดอาคารเรียน ICEC และงานฉลองครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนวานิชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
.