ฝ่ายบริหารวิชาการ(ภาษาจีน)

MRCHEN   GUOHUA
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายภาษาจีน
นายสืบพงศ์   กุศลพิทักษ์พงศ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายภาษาจีน
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายภาษาจีน