1771 1757 1930 1029 1645 1101 1906 1251 1272 1733 1320 1797 1173 1353 1079 1278 1159 1834 1514 1907 1321 1199 1225 1219 1977 1905 1278 1092 1190 1063 1533 1639 1459 1272 1572 1008 1020 1951 1755 1490 2000 1124 1595 1995 1354 1989 1165 1722 1986 1139 1220 1032 1533 1419 1985 1377 1633 1377 1249 1161 1384 1627 1983 1240 1019 1058 1410 1478 1557 1400 1475 1669 1654 1774 1823 1515 1863 1000 1382 1928 1027 1927 1886 1229 1566 1612 1654 1602 1509 1873 1051 1411 1743 1475 1042 1627 1849 1437 1534 Contact us - Chongfah Xinseng Wanishbamrung School | https://eng.chongfah.ac.th

Contact us

Address : 196-197 Moo 2, Super Highway Road Chiang Mai - Lampang, Nong Phueng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province 50140
Phone : 053-105075
Fax : 053-105075 ต่อ 206
E-Mail : info@chongfah.ac.th
LINE : 
Chongfah.official
Fanpage : โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
Youtube : youtube
Tiktok : tiktok
Instagram : instagram