1958 1054 1428 1141 1553 1287 1504 1437 1253 1775 1795 1818 1058 1021 1882 1771 1362 1277 1136 1662 1836 1537 1931 1771 1744 1669 1803 1221 1572 1962 1061 1635 1543 1240 1421 1311 1244 1706 1535 1523 1671 1123 1041 1372 1810 1020 1834 1945 1102 1600 1138 1712 1722 1382 1798 1344 1940 1773 1485 1087 1067 1042 1185 1820 1686 1701 1018 1013 1106 1641 1977 1094 1293 1743 1620 1346 1553 1745 1569 1747 1354 1754 1360 1169 1708 1215 1954 1803 1578 1020 1415 1053 1220 1794 1360 1235 1270 1870 1902 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินเพื่อเข้ารับศึกษาต่อปีการศึกษา 2567 - Chongfah Xinseng Wanishbamrung School | https://eng.chongfah.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินเพื่อเข้ารับศึกษาต่อปีการศึกษา 2567

                    
                    
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินเพื่อเข้ารับศึกษาต่อปีการศึกษา 2567 
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการชั้นเตรียมอนุบาล (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการชั้นอนุบาล 1 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการชั้นอนุบาล 2 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการชั้นอนุบาล 3 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินคัดเลือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นร.ภายนอก)
►รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นร.ภายนอก)